เว็บไซต์อำเภอปาย เว็บไซต์อื่นๆ  
 
 
 
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ที่ทำการปกครองอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ที่ทำการปกครองอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ที่ทำการปกครองอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ที่ทำการปกครองอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ที่ทำการปกครองอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   
 
 
เกี่ยวกับอำเภอปาย
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนงานและโครงการ
หนังสือสั่งการ
ข่าวการประกวดราคา / การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุม
ปฏิทินกิจกรรม
 
 
กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
ฝ่ายทะเบียนและบัตร
ฝ่ายความมั่นคง
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก บ้านโป่ง หมู่ท่ี 1 ถึงบ้านตาลเจ็ดต้น หมู่ท่ี 3 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สรุปผลการประกวดภาพถ่ายสีสันแห่งปาย 360 องศา
ขอเชิญประชุมหัวหน้า่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนมีนาคม 2557
 
xxxxxxxxxxxxxx
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนมกราคม 2559
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนมกราคม 2559
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนสิงหาคม 2558
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกวดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านร้องแหย่ง ม.10 ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
ร่างประกวดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านร้องแหย่ง ม.10 ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
ประกวดราคาก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านทุ่งยาวใต้ - ฝายน้ำล้นบ้านทุ่งยาว ม.3 ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ..แม่ฮ่องสอน
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลอง 2 บ้านแม่เย็น ม.1 ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
 
 
 
mmmmm
 
 
ที่ทำการปกครองอำเภอปาย
กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย


ม.1 ถนนราษฎร์ดำรง ต.เวียงใต้  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130
โทร. 0-5369-9195 
โทรสาร 0-5369-9195
อีเมล์ : amphoepai@gmail.com
คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ขนาดใหญ่
 
 
 
 

 ที่ทำการปกครองอำเภอปาย
  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย

  ม.1 ถนนราษฎร์ดำรง ต.เวียงใต้  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130
โทร. 0-5369-9195  โทรสาร 0-5369-9195 อีเมล์ : amphoepai@gmail.com