เว็บไซต์อำเภอปาย เว็บไซต์อื่นๆ  
 
 
 
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ที่ทำการปกครองอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ที่ทำการปกครองอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ที่ทำการปกครองอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ที่ทำการปกครองอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ที่ทำการปกครองอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   
 
 
เกี่ยวกับอำเภอปาย
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนงานและโครงการ
หนังสือสั่งการ
ข่าวการประกวดราคา / การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุม
ปฏิทินกิจกรรม
 
 
กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
ฝ่ายทะเบียนและบัตร
ฝ่ายความมั่นคง
 
 
 
 
xxxxxxxxxxxxxx
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนมกราคม 2559
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนมกราคม 2559
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนสิงหาคม 2558
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนมิถุนายน 2558
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนเมษายน 2558
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนตุลาคม 2557
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนกันยายน 2557
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนสิงหาคม 2557
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนกรกฎาคม 2557
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนมิถุนายน 2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอปาย(กบอ.ปาย) ประจำเดือนมีนาคม 2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอปาย(กบอ.ปาย) ประจำเดือกุมภาพันธ์ 2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอปาย(กบอ.ปาย) ประจำเดือนมกราคม 2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอปาย(กบอ.ปาย) ประจำเดือน ธันวาคม 2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอปาย(กบอ.ปาย) ประจำเดือน ตุลาคม 2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอปาย(กบอ.ปาย) ประจำเดือน กันยายน 2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.ปาย) ครั้งที่ 8/2556 ประจำเดือนสิงหาคม
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.ปาย) ครั้งที่ 7/2556 ประจำเดือนกรกฎาคม
 
 

 ที่ทำการปกครองอำเภอปาย
  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย

  ม.1 ถนนราษฎร์ดำรง ต.เวียงใต้  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130
โทร. 0-5369-9195  โทรสาร 0-5369-9195 อีเมล์ : amphoepai@gmail.com