เว็บไซต์อำเภอปาย เว็บไซต์อื่นๆ  
 
 
 
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ที่ทำการปกครองอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ที่ทำการปกครองอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ที่ทำการปกครองอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ที่ทำการปกครองอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ที่ทำการปกครองอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   
 
 
เกี่ยวกับอำเภอปาย
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนงานและโครงการ
หนังสือสั่งการ
ข่าวการประกวดราคา / การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุม
ปฏิทินกิจกรรม
 
 
กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
ฝ่ายทะเบียนและบัตร
ฝ่ายความมั่นคง
 
 
 
 
กู๊ด ธาม ปาย ---- โทร. ราคา : 400-800 จำนวนห้องพัก : 4
ที่อยู่ : 240/1-3 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
กู๊ดมอร์นิ่งปาย ---- โทร. ราคา : 400-1,500 จำนวนห้องพัก : 11
ที่อยู่ : 250 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
จอนแบมบูฮัท ---- โทร. 081-7830970 ราคา : 200-400 จำนวนห้องพัก : 8
ที่อยู่ : 107 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
ชาน เกสท์เฮ้าส์  ---- โทร. 053-699162 ราคา : 200-300 จำนวนห้องพัก : 12
ที่อยู่ : 86 หมู่ที่ 8 ถนนปาย-ชม. ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
ชาลี เฮ้าส์ ---- โทร. 053-699039 ราคา : 200-500 จำนวนห้องพัก : 14
ที่อยู่ : 10 หมู่ที่ 3 ถนนรังสิยานนท์ ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
ชีวาดอย รีสอร์ท ---- โทร. ราคา : 500-1,500 จำนวนห้องพัก : 13
ที่อยู่ : 121 หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
ดวง เกสท์เฮ้าส์ ---- โทร. 053-699101 ราคา : 200-600 จำนวนห้องพัก : 20
ที่อยู่ : 5 หมู่ที่ 3 ถนนรังสิยานนท์ ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
ตายาย เกสท์เฮ้าส์  ---- โทร. 053-699579 ราคา : 200-700 จำนวนห้องพัก : 5
ที่อยู่ : 115 หมู่ที่ 3 ถนนเทศบาล 2 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
ต้นสา เกสท์เฮ้าส์ ---- โทร. 053-698229 ราคา : 200-300 จำนวนห้องพัก : 10
ที่อยู่ : 116 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
ทรูมายเฟรนส์ เกสท์เฮ้าส์ ---- โทร. 081-3060252 ราคา : 400-1,000 จำนวนห้องพัก : 8
ที่อยู่ : 187 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
ทวิน ฮัท ---- โทร. 081-0280843 ราคา : 300-1,000 จำนวนห้องพัก : 10
ที่อยู่ : 151 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
นัญญา เฮ้าส์ ---- โทร. 053-699395 ราคา : 250-400 จำนวนห้องพัก : 6
ที่อยู่ : 84/1 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิยานนท์ ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
นุ่นเฮ้าส์ ---- โทร. 053-699383 ราคา : 300-800 จำนวนห้องพัก : 10
ที่อยู่ : 3/1 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
บรีสออฟปาย ---- โทร. 081-9984597 ราคา : 500-1,500 จำนวนห้องพัก : 15
ที่อยู่ : 131 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
บลูสกาย ---- โทร. 081-8816056 ราคา : 200-250 จำนวนห้องพัก : 2
ที่อยู่ : 111/1 ถนนรพช. ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
บลูเฮ้าส์ ---- โทร. 053-699401 ราคา : 200-400 จำนวนห้องพัก : 10
ที่อยู่ : 36 หมู่ที่ 3 ถนนชัยสงคราม ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
บานาน่าเฮ้าส์ ---- โทร. 053-699149 ราคา : 350-600 จำนวนห้องพัก : 7
ที่อยู่ : 212 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
บุระลำปาย รีสอร์ท ---- โทร. 053-065725 ราคา : 1,200-4,000 จำนวนห้องพัก : 40
ที่อยู่ : 91 หมู่ที่ 10 ถนนปาย-ชม.1095 ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
บุหลัน บุรี รีสอร์ท ---- โทร. ราคา : 1,800-2,800 จำนวนห้องพัก : 8
ที่อยู่ : 55 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
บ้านกระทิงปาย รีสอร์ท ---- โทร. 053-698255 ราคา : 1,500-3,000 จำนวนห้องพัก : 32
ที่อยู่ : 119 หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
บ้านกานต์รวี ---- โทร. ราคา : 200-300 จำนวนห้องพัก : 4
ที่อยู่ : 216 หมู่ที่ 1 ถนนชัยสงคราม ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
บ้านชาวนา ---- โทร. ราคา : 200-300 จำนวนห้องพัก : 7
ที่อยู่ : 79 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
บ้านตะวัน เกสท์เฮ้าส์ ---- โทร. 053-698116 ราคา : 200-800 จำนวนห้องพัก : 18
ที่อยู่ : 117 หมู่ที่ 4 ถนนดำรงราษฎร์ ซ1 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
บ้านต้นไม้ ---- โทร. 053-065727 ราคา : 600-6,000 จำนวนห้องพัก : 19
ที่อยู่ : 90 หมู่ที่ 2 ถนนรพช.แม่ฮี้-ท่าปาย ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
บ้านน้ำฮู บังกะโล  ---- โทร. 053-699112 ราคา : 200-500 จำนวนห้องพัก : 7
ที่อยู่ : 24 หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
บ้านปาย วิลเลจ ---- โทร. 053-698152 ราคา : 500-1,800 จำนวนห้องพัก : 22
ที่อยู่ : 88 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
บ้านปายนา ---- โทร. ราคา : 500-1,500 จำนวนห้องพัก : 4
ที่อยู่ : 166 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
บ้านพาสุข ---- โทร. 081-3119855 ราคา : 1,000-2,000 จำนวนห้องพัก : 14
ที่อยู่ : 112 หมู่ที่ 10 ถนนปาย-ชม.1095 ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
บ้านพ่อกำนัน ---- โทร. ราคา : 200-300 จำนวนห้องพัก : 6
ที่อยู่ : 101 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
บ้านวิศรุต รีสอร์ท ---- โทร. 086-2722016 ราคา : 500-1,500 จำนวนห้องพัก : 10
ที่อยู่ : 54 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
บ้านสวนริมปาย ---- โทร. 053-699677 ราคา : 1,000-1,800 จำนวนห้องพัก : 12
ที่อยู่ : 108 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
บ้านโชคดี ปาย ---- โทร. 053-065411 ราคา : 600-1,000 จำนวนห้องพัก : 24
ที่อยู่ : 251 หมู่ที่ 1 ถนนชัยสงคราม ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
ปวีณ์เฮ้าส์ ---- โทร. 053-699368 ราคา : 200-500 จำนวนห้องพัก : 11
ที่อยู่ : 95/1 หมู่ที่ 3 ถนนวันเฉลิม ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
ปาย ซันซายน์ รีสอร์ท  ---- โทร. 089-8533042 ราคา : 300-1,200 จำนวนห้องพัก : 10
ที่อยู่ : 176 หมู่ที่ 1 ถนน.บ้านแม่เย็น ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
ปาย ปณาลี ---- โทร. 082-3341520 ราคา : 800-1,500 จำนวนห้องพัก : 16
ที่อยู่ : 176 หมู่ที่ 5 ถนนรพช.บ้านแม่ฮี้ ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
ปาย รีสอร์ท ปาเก่อญอ ---- โทร. 084-3678398 ราคา : 400-1,200 จำนวนห้องพัก : 8
ที่อยู่ : 255 หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
ปาย เซเว่น ---- โทร. 089-8273781 ราคา : 500-1,200 จำนวนห้องพัก : 10
ที่อยู่ : 124 หมู่ที่ 9 ถนนปาย-ชม.1095 ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
ปายกลางนา ---- โทร. ราคา : 600-1,600 จำนวนห้องพัก : 7
ที่อยู่ : 199 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
ปายกลางหมอก ---- โทร. 086-6719104 ราคา : 500-800 จำนวนห้องพัก : 10
ที่อยู่ : 274 หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
ปายคาบาน่า ---- โทร. 053065197 ราคา : 400-1,200 จำนวนห้องพัก : 12
ที่อยู่ : 14 หมู่ที่ 5 ถนน ปาย-มส. 1095 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
ปายคำ ฮายด์ อะเวย์ ---- โทร. 053-699993 ราคา : 1,200-3,500 จำนวนห้องพัก : 48
ที่อยู่ : 327 หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
ปายจันทร์ ---- โทร. ราคา : 500-1,500 จำนวนห้องพัก : 11
ที่อยู่ : 191 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
ปายธารา รีสอร์ท ---- โทร. 053-064372 ราคา : 1,000-1,500 จำนวนห้องพัก : 32
ที่อยู่ : 173 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
ปายบ้านไทย รีสอร์ท แอนด์ สปา ---- โทร. 053-699970 ราคา : 1,500-2,500 จำนวนห้องพัก : 30
ที่อยู่ : 206 หมู่ที่ 1 ถนนรพช.บ้านแม่เย็น ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
ปายพญา รีสอร์ท ---- โทร. 081-3118033 ราคา : 800-2,000 จำนวนห้องพัก : 12
ที่อยู่ : 125 หมู่ที่ 11 ถนนปาย-ชม.1095 ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
ปายภูฟ้า ---- โทร. 089-8525792 ราคา : 300-1,200 จำนวนห้องพัก : 10
ที่อยู่ : 72 หมู่ที่ 1 ถนนรพช.บ้านแม่เย็น ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
ปายมิเชล ---- โทร. 053-265553 ราคา : 200-400 จำนวนห้องพัก : 5
ที่อยู่ : 60 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
ปายราไดซ์ ---- โทร. 089-8387521 ราคา : 450-1200 จำนวนห้องพัก : 8
ที่อยู่ : 98 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
ปายริเวอร์ คอร์เนอร์ ---- โทร. 053-699049 ราคา : 1,200-1,400 จำนวนห้องพัก : 19
ที่อยู่ : 94 หมู่ที่ 3 ถนนชัยสงคราม ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
ปายริเวอร์เมาเท่นต์ รีสอร์ท ---- โทร. 084-8061205 ราคา : 1,500-1,800 จำนวนห้องพัก : 7
ที่อยู่ : 15 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
ปายละเมอ ---- โทร. 081-3088574 ราคา : 500-1,300 จำนวนห้องพัก : 8
ที่อยู่ : 182 หมู่ที่ 5 ถนนรพช.บ้านแม่ฮี้ ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
ปายลานนา  ---- โทร. 089-6913367 ราคา : 300-600 จำนวนห้องพัก : 10
ที่อยู่ : 169 หมู่ที่ 1 ถนนรพช. ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
ปายวาเลย์  ---- โทร. 053-699898 ราคา : 450-800 จำนวนห้องพัก : 6
ที่อยู่ : 63 หมู่ที่ 5 ถนนปาย-มส.1095 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
ปายวิมาน รีสอร์ท ---- โทร. 053-699403 ราคา : 800-3,500 จำนวนห้องพัก : 18
ที่อยู่ : 73 หมู่ที่ 3 ถนนเทศบาล1 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
ปายอินเดอะสกาย ---- โทร. 053-698145 ราคา : 200-500 จำนวนห้องพัก : 12
ที่อยู่ : 114 หมู่ที่ 3 ถนนชัยสงคราม ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
ปายฮอทสริง สปา รีสอร์ท ---- โทร. 053-065748 ราคา : 600-1,200 จำนวนห้องพัก : 50
ที่อยู่ : 84/1 หมู่ 2 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
ปายฮิลล์ไซต์ รีสอร์ท ---- โทร. ราคา : 1,000-5,000 จำนวนห้องพัก : 18
ที่อยู่ : 147 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
ปายเฮิร์บ รีสอร์ท ---- โทร. 053-698008 ราคา : 800-2,500 จำนวนห้องพัก : 18
ที่อยู่ : 92/29 หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
ปายไฮแลนด์ ---- โทร. 053-699316 ราคา : 200-300 จำนวนห้องพัก : 15
ที่อยู่ : 67 หมู่ที่ 1 ถนนรพช. ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
ปาล์มเฮ้าส์ ---- โทร. 053-699074 ราคา : 300-500 จำนวนห้องพัก : 9
ที่อยู่ : 3/1-3/5 หมู่ที่ 3 ถนนรังสิยานนท์ ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
พิชัยเฮ้าส์ ---- โทร. 053-699388 ราคา : 300-1,000 จำนวนห้องพัก : 8
ที่อยู่ : 30 หมู่ที่ 4 ถนนรังสิยานนท์ ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
ภูปาย อาร์ต รีสอร์ท ---- โทร. 053-065112 ราคา : 3,500-5,500 จำนวนห้องพัก : 40
ที่อยู่ : 92 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
ภูรวิดา รีสอร์ท ---- โทร. 089-6357556 ราคา : 500-1,500 จำนวนห้องพัก : 8
ที่อยู่ : 65 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
ภูวิว รีสอร์ท  ---- โทร. 087-7796541 ราคา : 800-1,200 จำนวนห้องพัก : 10
ที่อยู่ : 268 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
มอนทิส ---- โทร. 053-064456 ราคา : 3,950-12,500 จำนวนห้องพัก : 28
ที่อยู่ : 358 หมู่ที่ 5 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
มาริปาย ---- โทร. 053-699658 ราคา : 800-1,000 จำนวนห้องพัก : 6
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 11 ถนนปาย-ชม.1095 ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
มิสเตอร์จัน เกสท์เฮ้าส์ ---- โทร. 053-699554 ราคา : 200-400 จำนวนห้องพัก : 18
ที่อยู่ : 68/6 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
ริมปาย คอทเทจ ---- โทร. 053-699133 ราคา : 1,000-2,800 จำนวนห้องพัก : 29
ที่อยู่ : 99/1 หมู่ที่ 3 ถนนชัยสงคราม ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
ริเวอร์ปาร์ค เกสท์เฮ้าส์ ---- โทร. ราคา : 200-500 จำนวนห้องพัก : 16
ที่อยู่ : 120 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
ริเวอร์ไซด์ ---- โทร. 053-699915 ราคา : 600-1,000 จำนวนห้องพัก : 12
ที่อยู่ : 36 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
ลิลู ---- โทร. 083-2062498 ราคา : 800-1,500 จำนวนห้องพัก : 12
ที่อยู่ : 13 หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
วังช้างเผือก รีสอร์ท ---- โทร. 053-699798 ราคา : 1,200-2,500 จำนวนห้องพัก : 5
ที่อยู่ : 7 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
วันเดอร์แลนด์ ---- โทร. ราคา : 200-500 จำนวนห้องพัก : 4
ที่อยู่ : 105 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
วิมานคีรี รีสอร์ท ---- โทร. 053-699827 ราคา : 500-2,200 จำนวนห้องพัก : 14
ที่อยู่ : 128 หมู่ที่ 2 ถนนรพช. ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
วิลล่า เดอะ ปาย ---- โทร. 053-699109 ราคา : 200-700 จำนวนห้องพัก : 20
ที่อยู่ : 87/1 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
วิวปาย ---- โทร. 053-699174 ราคา : 300-500 จำนวนห้องพัก : 30
ที่อยู่ : 143 หมู่ที่ 8 ถนนปาย-ชม.1095 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
สปา เอ๊กโซติก โฮม  ---- โทร. 053-698088 ราคา : 750-950 จำนวนห้องพัก : 8
ที่อยู่ : 86 หมู่ที่ 2 ถนนรพช. ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
สวนดอย รีสอร์ท  ---- โทร. 053-699801 ราคา : 200-800 จำนวนห้องพัก : 12
ที่อยู่ : 84 หมู่ที่ 1 ถนนรพช. ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
สวนหม่อน เกสท์เฮ้าส์ ---- โทร. 053-698275 ราคา : 400-800 จำนวนห้องพัก : 7
ที่อยู่ : 109 หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
สุรัสษา เกสท์เฮ้าส์ ---- โทร. ราคา : 500-1,500 จำนวนห้องพัก : 8
ที่อยู่ : 286 หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
หลับฝันดี เกสท์เฮ้าส์ ---- โทร. 081-8835043 ราคา : 300-400 จำนวนห้องพัก : 9
ที่อยู่ : 132 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
อยู่ดีกินดีปาย รีสอร์ท ---- โทร. 053-699947 ราคา : 500-1,500 จำนวนห้องพัก : 4
ที่อยู่ : 60 หมู่ที่ 5 ถนนปาย-ชม.1095 ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
อาควา รีสอร์ท ---- โทร. ราคา : 500-1,200 จำนวนห้องพัก : 10
ที่อยู่ : 27/1 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
อาโบดายา พาราไดซ์  ---- โทร. 053-699041 ราคา : 500-1,500 จำนวนห้องพัก : 4
ที่อยู่ : 55 หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
อาโบดายา เกสท์เฮ้าส์  ---- โทร. 053-699041 ราคา : 200-350 จำนวนห้องพัก : 6
ที่อยู่ : 16/2 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
ฮัท อิงปาย รีสอร์ท ---- โทร. 053-065151 ราคา : 600-2,500 จำนวนห้องพัก : 40
ที่อยู่ : 29/2 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
ฮิมน้ำปาย รีสอร์ท  ---- โทร. 086-3179970 ราคา : 300-1,200 จำนวนห้องพัก : 13
ที่อยู่ : 107 หมู่ที่ 3 ถนนในบ.ท่าปาย ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เคนเตอร์ เฮ้าส์  ---- โทร. 053-699362 ราคา : 200-400 จำนวนห้องพัก : 10
ที่อยู่ : 54/1 หมู่ที่ 3 ถนนเทศบาล2 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เดอะควอเตอร์ ---- โทร. 053-699422-3 ราคา : 2,600-5,800 จำนวนห้องพัก : 36
ที่อยู่ : 245 หมู่ที่ 1 ถนนชัยสงคราม ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เดอะคันทรีไซด์ ---- โทร. 087-1726632 ราคา : 400-1,400 จำนวนห้องพัก : 15
ที่อยู่ : 90/2 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เดอะซันฮัท ---- โทร. 053-699730 ราคา : 200-500 จำนวนห้องพัก : 11
ที่อยู่ : 28/1 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เดอะเมาเท่นวิว เกสท์เอ้าส์ ---- โทร. 081-5845730 ราคา : 200-300 จำนวนห้องพัก : 10
ที่อยู่ : 119 หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบลล์การ์เด้นท์ ---- โทร. 053-699762 ราคา : 300-600 จำนวนห้องพัก : 8
ที่อยู่ : 44/1 หมู่ที่ 8 ถนนชม-มส. ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบลล์วิลล่า รีสอร์ท ---- โทร. 053-698226 ราคา : 1,800-3,000 จำนวนห้องพัก : 23
ที่อยู่ : 113 หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เมืองปาย รีสอร์ท ---- โทร. 053-699988 ราคา : 800-1,000 จำนวนห้องพัก : 20
ที่อยู่ : 94 หมู่ที่ 4 ถนนบ.หมอแปง ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เรนโบว์ เฮ้าส์  ---- โทร. ราคา : 300-800 จำนวนห้องพัก : 9
ที่อยู่ : 101 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เรือนแฝด ---- โทร. 053-699366 ราคา : 300-600 จำนวนห้องพัก : 10
ที่อยู่ : 132 หมู่ที่ 1 ถนนปาย-มส.1095 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เลอมองตค์  ---- โทร. ราคา : 300-1,500 จำนวนห้องพัก : 10
ที่อยู่ : 275 หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เอฟเวอร์กรีน เกสท์เฮ้าส์ ---- โทร. 084-4429330 ราคา : 200-500 จำนวนห้องพัก : 6
ที่อยู่ : 220 หมู่ที่ 4 ถนนวันเฉลิม 18 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เอมี่บ้านดิน ---- โทร. 053-698172 ราคา : 200-500 จำนวนห้องพัก : 7
ที่อยู่ : 99 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เอเดน เกสท์เฮ้าส์ ---- โทร. ราคา : 200-300 จำนวนห้องพัก : 5
ที่อยู่ : 51 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เฮ้าส์ ออฟ เลิฟ ---- โทร. 053-699086 ราคา : 300-800 จำนวนห้องพัก : 6
ที่อยู่ : 95/1-6 หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
แทมมารินด์ ---- โทร. 053-698111 ราคา : 250-600 จำนวนห้องพัก : 10
ที่อยู่ : 125/3 หมู่ที่ 8 ถนนปาย-ชม. 1095
แอท ปาย  ---- โทร. 087-5078448 ราคา : 1,500-3,000 จำนวนห้องพัก : 9
ที่อยู่ : 88 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
โกลเด้นฮัท ---- โทร. 053-699949 ราคา : 200-500 จำนวนห้องพัก : 15
ที่อยู่ : 107 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
โยมา  ---- โทร. 053-064348-9 ราคา : 1,500-4,000 จำนวนห้องพัก : 33
ที่อยู่ : 56 หมู่ที่ 6 ถนนปาย-มส.1095 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
ไทน์ท๊อป เฮ้าส์ ---- โทร. ราคา : 200-300 จำนวนห้องพัก : 5
ที่อยู่ : 169 หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
ไพลินเฮ้าส์ ---- โทร. 053-699058 ราคา : 250-800 จำนวนห้องพัก : 9
ที่อยู่ : 5 หมู่ที่ 1 ถนนเขตเขลางค์ ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
 
 

 ที่ทำการปกครองอำเภอปาย
  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย

  ม.1 ถนนราษฎร์ดำรง ต.เวียงใต้  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130
โทร. 0-5369-9195  โทรสาร 0-5369-9195 อีเมล์ : amphoepai@gmail.com