เว็บไซต์อำเภอปาย เว็บไซต์อื่นๆ  
 
 
 
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ที่ทำการปกครองอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ที่ทำการปกครองอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ที่ทำการปกครองอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ที่ทำการปกครองอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ที่ทำการปกครองอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   
 
 
เกี่ยวกับอำเภอปาย
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนงานและโครงการ
หนังสือสั่งการ
ข่าวการประกวดราคา / การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุม
ปฏิทินกิจกรรม
 
 
กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
ฝ่ายทะเบียนและบัตร
ฝ่ายความมั่นคง
 
 
 
 
เรื่อง :  โครงการประกวดภาพถ่ายท่องเที่ยวเมืองปาย 360 องศา (Travel photo contest project ‘Pai 360 degrees’ .)
[ 14 ธันวาคม 2556 ]
 


อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เป็นอำเภอหนึ่งที่มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยว แต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นทุกปี โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ดอยกิ่วลม มีพื้นที่ปฏิบัติงานที่ระดับความสูง 1,600 – 1,940 เมตร จากระดับน้ำทะเล สามารถมองเห็นทิวทัศน์รอบอำเภอปายในมุม 180 องศา เวลากลางคืนจะเห็นแสงไฟจากตัวอำเภอปายระยิบระยับสวยงาม ส่วนทางด้านหลังก็จะเป็นทิวทัศน์ของป่าที่สมบูรณ์ และตลอดช่วงฤดูหนาวกับบางวันของฤดูฝนจะมีหมอกปกคลุมพื้นที่แอ่งกระทะของอำเภอปาย เกิดเป็นทะเลหมอกที่สวยงามมาก อีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนไปเที่ยวอยู่ทุกวัน แต่ก็ยังมีจำนวนไม่มากนัก  หากมีการจัดการแข่งขันประกวดภาพถ่ายทิวทัศน์และทะเลหมอกจากบริเวณจุดชมวิวของโครงการฯ จะเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงจัดการแข่งขันการประกวดภาพถ่ายฯ ดังกล่าว โดยใช้ชื่อว่า “ โครงการประกวดภาพถ่ายท่องเที่ยวเมือง ปาย  360 องศา “ คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

Amphoe Pai is a small district in Mae Hongson Province  in  North Thailand.
 It has many beautiful places to visit for both Thai and foreign tourists. The number of tourists is increasing every year.  Doi Keiw Lom  Forestry’s Project is at an altitude of  1,600 to 1,940 meters above sea level and overlooks Pai with a 180 degree view. At night one can see the beautiful lights of Pai sparkling in the dark. The rear view is of the forest. Sometimes you can see fog over Pai that looks like the sea. Although it is another beautiful place in Thailand, Doi Keiw Lom is not well known. Mae Hong Son Province  plans to have a  travel  photo  contest  project ‘Pai  360 degrees’ . Click here for more information.


 
 
 

 ที่ทำการปกครองอำเภอปาย
  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย

  ม.1 ถนนราษฎร์ดำรง ต.เวียงใต้  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130
โทร. 0-5369-9195  โทรสาร 0-5369-9195 อีเมล์ : amphoepai@gmail.com